Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФЕРОМОНИ

Феромонови уловки – инсектицидни капани (под формата на лепливи уловки или диспенсери) привличащи вредителите с отделяне на феромони

ГИНКО

Е8, Е10-ДОДЕКАДИЕНОЛ (КОДЛЕМОН) + ДОДЕКАНОЛ + ТЕТРАДЕКАНОЛ

254мг/диспенсер + 132мг/диспенсер + 31мг/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГИНКО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-3080/30.12.2020 г.
 • Разр. №: 01391-1/25.03.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши „наши”, Орехи - Ябълков плодов червей – 50 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ГИНКО РИНГ

ДОДЕКАН-1-ОЛ + (Е,Е)-8,10-ДОДЕКАДИЕН-1-ОЛ (КОДЛЕМОН) + ТРЕТРАДЕКАН-1-ОЛ

0,66 г/диспенсер + 1,27 г/диспенсер + 0,155 г/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГИНКО РИНГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1579/08.07.2020 г.
 • Разр. №: 01856-1/10.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ
 • Формулация: продукт, отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: феромонов диспенсер
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши и Орехи - Ябълков плодов червей - 10 диспенсера/дка
  Кестени - Дъбов семеяд - 10 диспенсера/ дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ДЕЦИС ТРАП

ДЕЛТАМЕТРИН

0.015г/капан
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИС ТРАП |

ДЕЦИС ТРАП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2535/11.12.2018 г.
 • Разр. №: 01247-2/20.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: примамка, готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Друга функция: инсектицид
 • Механизъм на действие: примамка (капан); Съдържа атрактанти (амониев ацетат, триметиламин, хидрохлорид, кадаверин)Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя- Плодови мухи от род Ceratitis spp., Средиземноморска плодова муха 5-8 капана/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ИЗОМЕЙТ С

Е8, Е10-ДОДЕКАДИЕНОЛ (КОДЛЕМОН) + ДОДЕКАНОЛ + ТЕТРАДЕКАНОЛ

122мг/диспенсър + 63мг/диспенсер + 15мг/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОМЕЙТ С |

 • Зап. за разр. №: РД 11-3082/30.12.2020 г. Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1019/04.05.2023 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 31.02.2025 г.
 • Разр. №: 01392-1/25.03.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Hаши - азиатски круши - Ябълков плодов червей – 100 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ИЗОМЕЙТ СЛР

Е8, Е10-ДОДЕКАДИЕНОЛ (КОДЛЕМОН) + ДОДЕКАНОЛ + ТЕТРАДЕКАНОЛ + Z-11-ТЕТРАДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ + Z-9-ТЕТРАДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ

101мг/диспенсер + 16мг/диспенсер + 3мг/диспенсер + 101мг/диспенсер + 19мг/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОМЕЙТ СЛР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-3081/30.12.2020 г.
 • Разр. №: 01374-1/08.02.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши „наши”, Мушмули, Киселица (дива ябълка) - Ябълков плодов червей, Плодова корогризачка, Кафявоивичеста листозавивачка, Малка лозова листозавивачка, Овощна листозавивачка – 100 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ИЗОМЕЙТ – OFM TT

Z-8-ДОДЕЦЕНОЛ + Е-8-ДОДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ + Z-8-ДОДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ

0.0048 г/диспенсер + 0.0288 г/диспенсер + 0.4464 г/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОМЕЙТ – OFM TT |

 • Зап. за разр. №: РД 11-3079/30.12.2020 г.
 • Разр. №: 01273/01.12.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Кайсии, Ябълки, Круши, Дюли, Hаши - азиатски круши - Източен плодов червей - 25 диспенсъра/дкаСливи - Сливов плодов червей, Източен плодов червей - 30 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ИЗОНЕТ Z

ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ В ПРАВИ ВЕРИГИ: (E,Z)-2,13 ОКТАДЕКАДИЕНИЛ АЦЕТАТ + ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ В ПРАВИ ВЕРИГИ: (E,Z)-3,13 ОКТАДЕКАДИЕНИЛ АЦЕТАТ

0,082г/диспенсър + 0,003г/диспенсър
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОНЕТ Z |

 • Зап. за разр. №: РД 11-796/22.04.2021 г.
 • Разр. №: 01938-1/05.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ -
  клон България КЧТ
 • Формулация: продукт, отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: феромонова примамка за дезориентация
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови и костилкови овощни видове, Лешник - Дървеница – 30 диспенсъра/дка
  Касис, Френско и цариградско грозде - Касисова стъкленка – 30 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ТУТАТЕК

ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ В ПРАВИ ВЕРИГИ: СМЕС ОТ (E,Z,Z) – 3,8,11-ТЕТРАДЕКАТРИНЕН-1-ИЛ АЦЕТАТ + (E,Z) – 3,8-ТЕТРАДЕКАДИЕН-1-ИЛ АЦЕТАТ

0,185г/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТУТАТЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2372/13.10.2021 г.
 • Разр. №: 01987-1/29.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: СЕДК Хелти Кропс, С.Л., Испания
 • Формулация: продукт, отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: феромонов диспенсер
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство), Патладжани (оранжерийно производство) - Доматен миниращ молец – 20-30 диспенсера/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com