Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

БЕЛУКА

НОНАНОВА (ПЕЛАРГОНОВА) КИСЕЛИНА

680г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛУКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-460/15.03.2018 г.
 • Разр. №: 01573-1/19.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.08.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален контактен хербицид от биологичен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане). Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО₂ и Н₂О.
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (насаждения над 4 години) - срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели - 1,2-1,6л/дка
  ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с листата на културата
  Лозя (насаждения над 4 години) - за отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11 -65 (от първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) - 0,9-1,6л/дка
  ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с неприцелни на третирането леторасти/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ
  Картофи - за десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81 -91 (от плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената - светло оцветени (главно стъбло) до начало на пожълтяване на листата) - 1,2-1,6л/дка
  ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

ДЕССИКАШ 200 СЛ *(Прекратен продукт)

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕССИКАШ 200 СЛ *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1266/01.08.2014 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-488/11.03.2019 г.
 • Разр. №: 01259/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 04.09.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експорт, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка (срещу плевели и като десикант)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 80мл/дка (за десикация)Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИШЪН 200 СЛ *(Прекратен продукт)

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИШЪН 200 СЛ *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1060/19.06.2018 г. Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-490/11.03.2019 г.
 • Разр. №: 01416-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 04.09.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс Лимитед, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка (за десикация)Люцерна (семепроизводство) - 300-350мл/дка (за десикация)
  Ябълки, Круши, Дюли, Праскови, Кайсии, Череши, Вишни, Сливи, Бадеми, Лешници, Фисташка, Кестени, Орехи, Маслини (за зехтин), Лозя - 330-500мл/дка
  Люцерна, Детелина - срещу кускута - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; за люцерна - не се изисква
Още информация
 

РАУНДЪП МАКС СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л под формата на 588г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП МАКС СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01261/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 300 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни - над 3 г., Лозя - над 2 г., Стърнища, Напоителни и дренажни канали - 300-450мл/дка
  Ж.п. линии - 450мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за лозя и овощни, 14 дни за пшеница и ечемик
Още информация
 

ТАЙФУН СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАЙФУН СЛ | 1 л

1 л

ТАЙФУН СЛ | 500 мл

500 мл

ТАЙФУН СЛ | 250 мл

250 мл

ТАЙФУН СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-195/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01174-2/01.02. 2017 г .
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 300мл/дка
  Слънчоглед - 400мл/дка (за десикация)
  Пшеница - зимна - 400 мл/дка
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400 - 1200мл/дка
  Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за слънчоглед, царевица, соя; 14 дни за житни, зимна пшеница
Още информация
 

ТОРИНКА (ФР-888)

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОРИНКА (ФР-888) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-196/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01172/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

ЯСТРЕБ ПЛЮС

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЯСТРЕБ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2120/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01511-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А./Н.В.
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 400мл/дка, като десикант, преди прибиране на културата при влажност на зърното под 30%
  Царевица, Слънчоглед - 300мл/дка, преди сеитба на културата при поникнали плевели
  Зимна пшеница - 440мл/дка, от фаза „ранна восъчна зрелост“ до „восъчна зрялост: меко тесто“ на пшеницата и бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400-1200мл/дка
  ЖП линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за зимна пшеница; 30 дни за слънчоглед, царевица; за овощни градини, стърнища, лозя, свободни площи, ЖП линии - не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com