Последно актуализирана: 13.06.2022 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

БЕЛУКА

НОНАНОВА (ПЕЛАРГОНОВА) КИСЕЛИНА

680г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛУКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2360/13.10.2021 г.
 • Разр. №: 01573-2/29.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален несистемен хербицид (десикант) от биологичен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане). Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО₂ и Н₂О.
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни видове (съществуващи насаждения) - срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка
  Забележка: Да не се допуска контакт с листата на културата

  Лозя (съществуващи насаждения над 4 години) - срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели - 1,2-1,6л/дка
  Забележка: Да не се допуска контакт с листата на културата

  Лозя (маточници, млади растения) - срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка
  Забележка: Да не се допуска контакт с листата на културата

  Лозя (съществуващи насаждения над 4 години) - за отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (от първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) - 0,9-1,6л/дка
  Забележка: Да не се допуска контакт с неприцелни на третирането леторасти/листа. С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ

  Картофи - за десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81 -91 (от плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената - светло оцветени (главно стъбло) до начало на пожълтяване на листата) - 1,2-1,6л/дка
  Забележка: Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване

  Пътеки между редовете при зеленчуци (съществуващи насаждения) - срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка
  Забележка: Да не се допуска контакт с листата на културата

  Семкови, костилкови овощни видове, Цитрусови култури, Черупкови култури - срещу издънки внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой-продукцията е прибрана) - 1,6л/дка

  Зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, зърнено-житни култури, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично-маслени култури, цветя, декоративни и горски видове - срещу едногодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка
  Забележка: Контрол на плевелната растителност след показване на кълна от семето, но преди поникване на културата

  Зеленчукови култури, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, тиквови култури, сладка царевица, билки, подправки, салатно цвекло, етерично-маслени култури, цветя, декоративни и горски видове - срещу едногодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка (лентово или междуредово приложение)
  Семкови и костилкови овощни видове, черупкови култури, лозя (десертни и винени сортове), зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично маслени култури, нар, маслини, киви, цветя, декоративни и горски видове- срещу едногодишни житни и широколистни плевели - 1,6л/дка (преди засяване/засаждане)
  Дребни плодове: къпина, логанбери, хибриди род Rubus, малина, боровинка, черна боровинка, цариградско грозде, касис, червено френско грозде, шипка, черница, бъз - срещу едногодишни житни и широколистни плевели; за премахване на издънки - 1,6л/дка
  Соя - за десикация – 1,2- 1,6л/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за лозя и картофи; при останалите - не се изисква
Още информация
 

ДЕССИКАШ 200 СЛ *(Прекратен продукт)

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕССИКАШ 200 СЛ *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1266/01.08.2014 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-488/11.03.2019 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 04.09.2019 г.
 • Разр. №: 01259/11.08.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експорт, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка (срещу плевели и като десикант)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 80мл/дка (за десикация)Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИЗУКИ

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

10,6г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИЗУКИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-641/31.03.2022 г.
 • Разр. №: 02018-1/14.04.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: хербицид
 • Механизъм на действие: хербицид/десикант с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 200мл/дка (за десикация) Картофи - срещу едногодишни широколистни плевели - 100-200мл/дка Домати - срещу едногодишни широколистни плевели - 200мл/дка Артишок - срещу едногодишни широколистни плевели - 87,5мл/дка Лозя - срещу едногодишни широколистни плевели и странични издънки (максимална дължина 15-20см) - 200мл/дка Ябълки, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша-наши - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка Праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка Орех, обикновена леска, фисташка (шам-фъстък), кестен - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка Киви - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка Маслини - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ Сладък и горчив бадем - срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) - 200мл/дка Цитрусови култури - срещу едногодишни широколистни плевели - 200мл/дка Банани - срещу едногодишни широколистни плевели - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за лозя; 7 дни за картофи, киви, маслини; 15 дни за банани; 21 дни за орех, обикновена леска, фисташка (шам-фъстък), кестен, сладък и горчив бадем; 28 дни за домати; 30 дни за ябълка, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша - наши, праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна, цитрусови култури:
Още информация
 

МИШЪН 200 СЛ *(Прекратен продукт)

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИШЪН 200 СЛ *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1060/19.06.2018 г. Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-490/11.03.2019 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 04.09.2019 г.
 • Разр. №: 01416-1/07.06.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс Лимитед, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка (за десикация)Люцерна (семепроизводство) - 300-350мл/дка (за десикация)
  Ябълки, Круши, Дюли, Праскови, Кайсии, Череши, Вишни, Сливи, Бадеми, Лешници, Фисташка, Кестени, Орехи, Маслини (за зехтин), Лозя - 330-500мл/дка
  Люцерна, Детелина - срещу кускута - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; за люцерна - не се изисква
Още информация
 

РАУНДЪП МАКС СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л под формата на 588г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП МАКС СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01261/11.08.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 300 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни - над 3 г., Лозя - над 2 г., Стърнища, Напоителни и дренажни канали - 300-450мл/дка
  Ж.п. линии - 450мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за лозя и овощни, 14 дни за пшеница и ечемик
Още информация
 

ТОРИНКА (ФР-888)

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОРИНКА (ФР-888) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-196/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01172/05.03.2013 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

ЯСТРЕБ ПЛЮС

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЯСТРЕБ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2120/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01511-1/01.11.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А./Н.В.
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 400мл/дка, като десикант, преди прибиране на културата при влажност на зърното под 30%
  Царевица, Слънчоглед - 300мл/дка, преди сеитба на културата при поникнали плевели
  Зимна пшеница - 440мл/дка, от фаза „ранна восъчна зрелост“ до „восъчна зрялост: меко тесто“ на пшеницата и бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400-1200мл/дка
  ЖП линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за зимна пшеница; 30 дни за слънчоглед, царевица; за овощни градини, стърнища, лозя, свободни площи, ЖП линии - не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com