заповед никозеа од 15.12.2016

Последно актуализирана: 20.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕЗУЛТАТ

от търсенето на НИКОСУЛФУРОН

страница 2 от 2

НИФУР ОД [ХЕРБИЦИДИ]

ПРИНЦИПАЛ [ХЕРБИЦИДИ]

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ [ХЕРБИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

РИНИДИ ВГ [ХЕРБИЦИДИ]

САМСОН 4 ОД, ФОРНЕТ 4 ОД, НИШИН 4 ОД, ДАИЧИ 4 ОД [ХЕРБИЦИДИ]

СПАНДИС ВГ [ХЕРБИЦИДИ]

СТРЕЧ ОД [ХЕРБИЦИДИ]

СУВЕРЕН ОД [ХЕРБИЦИДИ]

ТАЛИСМАН [ХЕРБИЦИДИ]

ТАНГО-57 [АДЮВАНТИ]

ТЕРМИНАТОР 4 СК, НИФУР 4СК, НИРЛОН 4СК [ХЕРБИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

ТЕРМИНАТОР ОД [ХЕРБИЦИДИ]

ХЕРБИ АКТИВ [АДЮВАНТИ]

ШАРНИК ОД [ХЕРБИЦИДИ]

страница 2 от 2
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com