Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МОКСИМАТ 505 ВГ *(Прекратен продукт)

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

465г/кг + 40г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКСИМАТ 505 ВГ *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-404/25.02.2019 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-623/26.03.2021 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 04.01.2022 г.
 • Разр. №: 01278 -1/30.01.2015 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрис Лимитед, Индия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и системно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 240-300г/дкаКартофи - Картофена мана – 240-300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за лозя; 21 за картофи
 

заповед моксимат 505 вг 10.12.2014

заповед моксимат 505 вг 25.02.2019

заповед моксимат 505 вг 26.03.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com