Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТИТУС 25 ДФ

РИМСУЛФУРОН

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТИТУС 25 ДФ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-457/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0543/20.10.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ДюПон ЕО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели и балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Картофи - 4-6г/дка;Домати - 5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед титус 25 дф 10.07.2007

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com