Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90

ДИКАМБА + РИМСУЛФУРОН

60.87% + 3.26%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1015/17.06.2015 г.
 • Разр. №: 01065-4/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в.т.ч балур от семе, и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 30,7г/дка или 38,4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед титус плюс вг 18.02.2013

заповед тарот плюс 17.06.2015

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com