Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

СУЛКОГАН 300 СК

СУЛКОТРИОН

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СУЛКОГАН 300 СК |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2149/23.10.2018 г.
  • Разр. №: 01228-2/ 07.11.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - 100-150мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед сулкоган 300 ск 28.03.2014

заповед сулкоган 300 ск 23.10.2018

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com