Последно актуализирана: 20.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КРЮ 4 СК *(Прекратен продукт), СИРИО 4 СК, АСТРАЛ 4 СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРЮ 4 СК *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1049/14.06.2016 г.

  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2153/ 31.10.2019 г.
 • Разр. №: 01055-3/04.07.2016
 • Валидно до: 31.01.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет MSDS

заповед сирио 4 ск 14.06.2016

заповед Сирио 31.10.2019 г

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com