Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

552г/кг + 92г/кг + 23г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-194/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01170/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен и контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от коренища, и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 44г/дка + 0,1% Тренд 90 (прилепител)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ msds

заповед принципал плюс 66.5 вг 18.02.13

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com