Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПРИНЦИПАЛ

НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

429г/кг + 107г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИНЦИПАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-79/19.10.2010 г.
 • Разр. №: 01109/02.11.2010 г.
 • Валидно до: 19.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен и контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч балур от коренища и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 9г/дка + 0,1% Тренд

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ msds

заповед принципал 19.10.2010

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com