Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

НИКОЗЕА ОД, НИКО

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НИКОЗЕА ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1021/ 20.05.2020 г.
 • Разр. №: 01329-2/11.01.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Сапек Агро С.А., Португалия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 100-150мл/дка или двукратно - 100мл/дка + 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ

заповед никозеа од 24.06.2015

заповед никозеа од 15.12.2016

заповед Никозеа 20.05.2020

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com