Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД, САМСОН ЕКСТРА 6 ОД,ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД, НИШИН ЕКСТРА 6 ОД, ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД, ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД

НИКОСУЛФУРОН

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1238/17.07.2015
 • Разр. №: 01101-4/03.08.2015 г.
 • Валидно до: 28.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънс С.А., Белгия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 50-75мл/дка; или двукратно 50мл/дка + 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS MSDS 2

заповед мистрал екстра 6 од 28.11.2013

заповед мистрал екстра 6 од 20.12.2013

заповед мистрал екстра 6 од 17.07.2015

заповед Мистрал Екстра 6 ОД 02.12.2016

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com