Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МЕЗМЕР 48 СК *(Прекратен продукт)

МЕЗОТРИОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕЗМЕР 48 СК *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-182/03.02.2016 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2251/08.11.2018 г.
 • Разр. №: 01378-1/15.02.2016 г.
 • Валидно до: 08.12.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 20-30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед мезмер 48 ск 03.02.2016

заповед мезмер 48 ск 08.11.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com