Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОЛАЖ 64 ОД

НИКОСУЛФУРОН + ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ

60г/л + 4г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОЛАЖ 64 ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1845/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 01351-1/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 75-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед колаж 64 од 09.12.2015

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com