Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КЕЛВИН ОД, ВИКТУС ОД

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЕЛВИН ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-532/14.03.2019 г.
 • Разр. №: 0577-3/
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от коренища и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 100мл/дка; 125мл/дка; 150мл/дка в зависимост от степента на заплевеляване

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

заповед келвин од 17.07.2015

заповед келвин од 30.11.2016

заповед келвин од 14.03.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com