Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛИСТО 480 СК

МЕЗОТРИОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИСТО 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1943/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 01053-2/09.10.2018 г.
 • Валидно до: 31.05.2033 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 20мл/дка + адювант Атплюс - 0,5%, приложен от 2-ри до 6-ти лист на културата и ранни фази от развитието на плевелите
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Сладка царевица, Сорго - 20мл/дка + адювант Атплюс - 0,5%, приложен от 2-ри до 6-ти лист на културата и ранни фази от развитието на плевелите

 • Карантинен срок (дни): 42 дни за сладка царевица; при царевица и сорго - не се изисква
 

заповед калисто 480 ск 02.10.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com