Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕКИП ОД

ФОРАМСУЛФУРОН

22.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКИП ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1937/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 01087-2/29.04.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (22.5г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед екип од 30.04.2009 заповед екип од 03.07.2014

ЗАПОВЕД ЕКИП ОД 02.10.2018

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com