Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК, ТЕНДЪР ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1898/08.08.2023 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-353/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01012-3/19.11.2013 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед дуал голд 960 ек 29.12.2006

заповед дуал голд 960 ек 29.04.2013

заповед дуал голд 960 ек 11.11.2013

ЗАПОВЕД ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 08.08.2023

ЗАПОВЕД ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК / ТЕНДЪР ЕК 13.02.2024

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com