Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУТИЗАН 400 СК

МЕТАЗАХЛОР

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН 400 СК | 5 л

5 л

БУТИЗАН 400 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1857/07.08.2023 г.
 • Разр. №: 01068-2/04.09.2013 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Зеле - разсад, Рапица - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ

msds

заповед бутизан 400 ск 03.01.2008

заповед бутизан 400 ск 05.08.2013

ЗАПОВЕД БУТИЗАН 400 СК 07.08.2023

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com