Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АКЦЕНТ 75 РХ

НИКОСУЛФУРОН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКЦЕНТ 75 РХ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-263/13.02.2015 г.
 • Разр. №: 01220-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България
 • Формулация: вододоразтворими гранули (РГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 7,0г/дка + 0,1% Тренд

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед акцент 75 РХ 29.01.2014

заповед акцент 75 РХ 13.02.2015

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com