Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КАБРИО ТОП

МЕТИРАМ + ПИРАКЛОСТРОБИН

550г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАБРИО ТОП | 1 кг

1 кг

КАБРИО ТОП | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-584/22.03.2021 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-459/20.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 28.08.2024 г.
 • Разр. №: 0512-2/14.05.2014 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД, България
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортиве - Мана – 0.15% (150г/дка); Брашнеста мана (Оидиум) и мана - 0.2% (200г/дка)Грозде - винени сортове - Сиво гниене – 0.2% (200г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 

етикет

MSDS

заповед кабрио топ 29.12.2006

заповед кабрио топ 22.03.2021

ЗАПОВЕД КАБРИО ТОП 20.02.2024

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com