Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДИАМАНТ МАКС *(Прекратен продукт), ОПЕРА

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + ПИРАКЛОСТРОБИН

62.5г/л + 85г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИАМАНТ МАКС *(Прекратен продукт) | 10 л

10 л

ДИАМАНТ МАКС *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-448/08.03.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1522/02.07.2020 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 01.11.2021 г.
 • Разр. №: 1152-4/17.03.2017 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор – септориоза, Брашнеста мана, Жълто-кафяви петна, Листни петна и петносване на плевите на класа, Фузариоза по класа - 120мл/дкаТритикале - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Листни петна - септориоза - 120мл/дка
  Ечемик (зимен) - Кафява листна ръжда, Листен пригор, Мрежовидни петна – 120мл/дка
  Овес - Коронеста листна ръжда – 120мл/дка
  Ръж - Листен пригор, Листна ръжда - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 

ЕТИКЕТ

заповед диамант макс 10.03.2014

заповед диамант макс 21.04.2015

ЗАПОВЕД ДИАМАНТ МАКС 08.03.2017

заповед Диамант Макс 02.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com