Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДОМАРК 10 ЕК

ТЕТРАКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМАРК 10 ЕК | 1 л

1 л

ДОМАРК 10 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-104/18.01.2023 г.
 • Разр. №: 01256-2/19.03.2015 г.
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено кралство
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана – 25-30мл/дкаДомати (полско производство) - Брашнеста мана – 40-50мл/дка
  Краставици (полско производство) - Брашнеста мана – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици; 30 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ

msds

заповед домарк 10 ек 03.07.2014

заповед домарк 10 ек 13.02.2015

ЗАПОВЕД ДОМАРК 10 ЕК 18.01.2023

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com