Последно актуализирана: 19.10.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АРМЕТИЛ М

МАНКОЦЕБ + МЕТАЛАКСИЛ

640г/кг + 80г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРМЕТИЛ М | 5 кг

5 кг

АРМЕТИЛ М | 250 г

250 г

АРМЕТИЛ М | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-29/03.01.2020 г.Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-873/27.04.2021 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 04.01.2022 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана по лозата – 250 г/дка
  Картофи - Картофена мана – 250 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20 дни за лозя и картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет msds

заповед арметил м 03.01.2008

заповед арметил м 16.06.2009

заповед Арметил М 03.01.2020

заповед арметим М 27.04.2021  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com