Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МАКСИМ XL 035 ФС

ФЛУДИОКСОНИЛ + МЕТАЛАКСИЛ-М (МЕФЕНОКСАМ)

25г/л + 9.7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАКСИМ XL 035 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-199/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 01039-3//06.02.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с несистемно предпазно, и системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Фузарийно кореново гниене, Ризоктония, Питиум - 100мл/100кг семе (12.5мл/50 000бр. семена)
  Сладка царевица - Фузарийно кореново гниене, Питиум - 100мл/100кг семе (16мл/100 000бр. семена)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед максим XL 350 ФС 24.01.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com