Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ПРОКСАНИЛ, АКСИДОР

ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД + СИМОКСАНИЛ

400г/л+50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОКСАНИЛ | 1 л

1 л

ПРОКСАНИЛ | 100 мл

100 мл

ПРОКСАНИЛ | 50 мл

50 мл

ПРОКСАНИЛ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1492/30.07.2019 г.
 • Разр. №: 01191-5/10.03.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 200мл/дкаДомати - Мана – 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет msds

заповед проксанил 14.10.2013

заповед проксанил 29.05.2015

заповед проксанил 19.04.2016

заповед проксанил 19.07.2016

заповед проксанил 02.03.2017

заповед Проксанил 30.07.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com