Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДРАГО 76 ВП *(Прекратен продукт)

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

70% + 6%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДРАГО 76 ВП *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-823/23.04.2021 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1264/18.06.2021 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 04.01.2022 г.
 • Разр. №: 0018/23.01.2003 г.
 • Притежател на разрешението: Сипкам Оксон С.П.А, Италия
 • Формулация: водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбинираф фунгицид с контактно и локално-системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.16%

 • Карантинен срок (дни): 20
 

msds

заповед Драго 76 ВП 23.04.2021

заповед Драго 76 ВП 18.06.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com