Последно актуализирана: 07.04.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РОДЕНТИЦИДИ

Продукти за борба с вредни гризачи по земеделските култури

ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт)

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1957/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: 25.11.2020 г. (гратисен период за продажба и съхранение)
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърно
  Третиране на брашно - 2 таблетки/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
 

заповед Фостоксин (таблетки) 25.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com