Последно актуализирана: 22.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

БИСКАЯ 240 ОД

ТИАКЛОПРИД

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИСКАЯ 240 ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1632/ 13.07.2020г.
 • Разр. №: 0521/12.07.2007 г.
 • Валидно до: 03.02.2021 г. (Гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач - 25мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 25мл/дка
  Зеленчуци - Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка - 0.06%

 • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци; 21 за картофи, рапица; 30 за пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед биская 240 од 10.07.2007

заповед бидкся 240 од 10.08.2007

заповед Биская 240 ОД 13.07.2020

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com