Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МЕСИМЕТ

S-МЕТОЛАХЛОР + МЕСОТРИОН

400г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕСИМЕТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-923/13.05.2022 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-336/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 02025-1/19.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Испания
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и фураж) - Широколистни и житни плевели – 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД МЕСИМЕТ 13.05.2022 ЗАПОВЕД МЕСИМЕТ 13.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com