Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

АРХИТЕКТ

ПИРАКЛОСТРОБИН + МЕПИКВАТ-ХЛОРИД + ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

100г/л + 150г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРХИТЕКТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2963/09.12.2021 г.
 • Разр. №: 01994-1/20.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: фунгицид и растежен регулатор с комбинирано (системно и несистемно) действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Фомоза, Листни петна (цилиндроспороза), Повишаване устойчивостта срещу полягане – 120-200мл/дка (първо третиране наесен и второ третиране напролет)
  Зимна маслодайна рапица - Фомоза, Листни петна (цилиндроспороза), Повишаване устойчивостта срещу полягане – 100мл/дка (2 третирания наесен)
  Пролетна маслодайна рапица - Фомоза, Листни петна (цилиндроспороза), Повишаване устойчивостта срещу полягане – 120-200мл/дка (едно третиране напролет)
  Зимна и пролетна маслодайна рапица - Фомоза, Листни петна (цилиндроспороза), Повишаване устойчивостта срещу полягане – 100мл/дка (BBCH 21-59 – две приложения от начало на формиране на страничните разклонения до видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“))
  Слънчоглед - Фома, Алтернариоза, Фомопсис, Склеротийно увяхване, Ръжда, Повишаване устойчивостта срещу полягане – 120-200мл/дка*
  *При приложение в BBCH 31-39 дозата задължително е 120мл/дка; при BBCH 51-59 дозата е 120-200мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зимна и пролетна рапица, Бял синап, Сарепска горчица, Черен синап, Лен, Мак, Див лен, Коноп, Репички вкл. маслодайна репичка - Фомоза, Листни петна (цилиндроспороза), Растежен регулатор – 120-200мл/дка (BBCH 21-59)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Архитект 09.12.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com