Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

1,4 САЙТ

1,4 – ДИМЕТИЛНАФТАЛЕН

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
1,4 САЙТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1585/12.07.2021 г.
 • Разр. №: 01963-1/20.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: ДормФреш Юръп Лимитид, Ирландия
 • Формулация: концентрат, отделящ мъгла при нагряване (ХП); концентрат, отделящ мъгла на студено (КН)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор за удължаване периода на покой и потискане на покълването
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи (за консумация или за нишесте) след прибиране на реколтата - 20мл/1000кг картофи
  Забележка Да не се прилага при производство на посадъчен материал от картофи

 • Карантинен срок (дни): 30
 

заповед 1,4 сайт 12.07.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com