Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КОПФОРС ЕКСТРА

СИМОКСАНИЛ + МЕДЕН ХИДРОКСИД

60г/кг + 461г/кг (300г/кг мед)
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОПФОРС ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2326/12.10.2021 г.
 • Разр. №: 01960-2/13.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие (системно и несистемно)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Мана – 200г/дка
  Лозя - Мана – 200г/дка
  Домати (полско производство) - Картофена мана, Кафяви листни петна – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи; 28 за лозя
 

заповед Копфорс Екстра 18.06.2021

заповед копфорс екстра 12.10.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com