Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДЕФЛЕКСО УЛТРА

S-МЕТОЛАХЛОР + СУЛКОТРИОН + БЕНОКСАКОР

350г/л + 100г/л + 17.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕФЛЕКСО УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-895/12.05.2022 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-384/15.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01955-2/19.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Асценса Агро С.А., Португалия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен вегетационен хербицид със системно действие за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 350мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Сладка царевица - 210мл/дка Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД ДЕФЛЕКСО УЛТРА 12.05.2022 заповед Дефлексо Ултра 18.06.2021 ЗАПОВЕД ДЕФЛЕКСО УЛТРА 15.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com