Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МАГМА ТРИПЪЛ ВГ

ФОЗЕТИЛ АЛУМИНИЙ + ФОЛПЕТ + СИМОКСАНИЛ

500г/кг + 250г/кг + 40г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГМА ТРИПЪЛ ВГ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-613/25.03.2021 г.
  • Разр. №: 01935-1/31.03.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид със системно и несистемно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени и десертни сортове) - Мана - 300г/дка

  • Карантинен срок (дни): 28
 

ЗАПОВЕД магма трипъл 25.03.20213

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com