Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МАТЕНО СК

аклонифен + флуфенацет + дифлуфеникан

450 г/л + 75 г/л + 60 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАТЕНО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-92/ 12.01.2021 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.10.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАЙЕР С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница - Едногодишни житни и широколистни плевели - 160-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед МАТЕНО 12.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com