Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

РЕВИКЕАР ЕК

мефентрифлуконазол + пираклостробин

100 г/л + 100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕВИКЕАР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-98/ 12.01.2021 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.01.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор - 75-100 мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Мрежести петна, Рамулария/ листни петна, Ринхоспориоза/ Листен пригор - 75-100 мл/дка
  Ръж - Ринхоспориоза/ Листен пригор, Кафява ръжда - 75-100 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ечемик (зимен и пролетен) - Ринхоспориоза/ Листен пригор - 50 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни за всички култури
 

заповед РЕВИКЕАР 12.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com