Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

СПИРОКС Д

СПИРОКСАМИН + дифеноконазол

400 г/л + 50 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СПИРОКС Д |

 • Зап. за разр. №: РД 11-99/ 12.01.2021 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя винени и десертни сортове - Брашнеста мана - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни
 

заповед СПИРОКС Д 12.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com