Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ТИТАН СК

флутриафол

125 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТИТАН СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-81/ 11.01.2021 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.05.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънс България ЕООД
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Жълта ръжда, Кафява ръжда - 100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед ТИТАН 11.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com