Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БОРДЪР 480 СК, Калисто 480 СК

МЕЗОТРИОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БОРДЪР 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-52/ 07.01.2021 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.05.2033 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни широколистни и някои житни плевели - 20мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Сладка царевица, Сорго - Едногодишни широколистни и някои житни плевели - 20 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 дни за сладка царевица; при царевица и сорго - не се изисква
 

заповед Бордър 480 СК 07.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com