Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

БУТЕО СТАРТ ФС

флупирадифурон

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТЕО СТАРТ ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2668/ 26.11.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 09.12.2026 г.
 • Притежател на разрешението: Байер АГ; Германия
 • Формулация: суспензия за третиране на семена ФС
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Земни бълхи, Рапична стъблена бълха - 10,42 мл/ 1 кг семена (6,25 мл/ дка)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед БУТЕО СТАРТ 26.11.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com