Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ФРАКСИОН СК

месотрион

100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФРАКСИОН СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-3058/ 22.12.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.05.2033 г.
 • Притежател на разрешението: Албо ТКИ д.о.о.; Словения
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни широколистни и някои житни плевели - 75-150 мл/дка

  Доза 75 мл/дка може да се препоръча при ниска гъстота на плевелите или като часто от интегрирана система за управление на плевелите. *1 приложение или 2 приложения по 7,5 г а.в./дка през 10-14 дни. **Максимална доза на приложение на година - 15 г а.в./дка.

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед ФРАКСИОН 22.12.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com