Последно актуализирана: 27.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ИНТЕЙЛ ТМ, ХЕМНИКО 24 СК; МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

НИКОСУЛФУРОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНТЕЙЛ ТМ |

 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-3047/ 22.12.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 27.02.2022 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България, ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 21мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед ИНТЕЙЛтм 22.12.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com