Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

РОКСИ 800 ЕК

просулфокарб

800 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РОКСИ 800 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2513/ 06.11.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем Н.В., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Житни и широколистни плевели - 300-500 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зимна ръж, Тритикале, Спелта - Житни и широколистни плевели - 500 мл/дка
  Далматинска хризантема - Житни и широколистни плевели - 200-500 мл/дка

  *Забележка: Българската агнеция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита РОКСИ 800 ЕК за контрол на житни и широколистни плевели при зъмна ръж, тритикале, спелта и далматинска хризантема.
  Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита РОКСИ 800 ЕК за контрол на житни и широколистни плевели при зъмна ръж, тритикале, спелта и далматинска хризантема е на лицето, прилагащо продукта.

 • Карантинен срок (дни): 90 дни за картофи, за останалите култури не се изисква
 

заповед РОКСИ 800 ЕК 06.11.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com