Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

С5 СЪН СЛ

хлормекват (хлормекват хлорид)

460 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
С5 СЪН СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2500/ 04.11.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Сюрже, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат СЛ
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна мека пшеница - Растежен регулатор (скъсяване на стъблото) - 200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед С5 СЪН 04.11.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com