Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КИЙФОЛ ВП

фосетил (фосетил-алуминий)

800 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КИЙФОЛ ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2494/ 04.11.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 30.04.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриал Куимика Кий С.А., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 250г/дка
  Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, круша "Наши", японска мушмула) - Фитофторно гниене, Бактериоза – 300г/дка
  Краставици - Мана – 250г/дка
  Домати - Картофена мана – 250г/дка
  Марули - Мана – 250г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 600г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за краставици и домати; 14 дни за цитрусови култури; 15 дни за марули и семкови овощни видове; 28 дни за лозя
 

заповед КИЙФОЛ ВП 04.11.2020  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com