Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ СЕ

оксатиапипролин + зоксамид

Суспо-емулсия (СЕ)
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ СЕ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2436/ 26.10.2020 г.
  • Разр. №: .
  • Валидно до: 03.03.2028 г.
  • Притежател на разрешението: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени и десертни сортове) - Мана по лозята - 50 мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 28 дни
 

  ЗАПОВЕД ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ 26.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com