Последно актуализирана: 30.08.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

ВОТИВО ФС

Bacillus firmus I-1582

240 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВОТИВО ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2278/ 09.10.2020 г.
 • Разр. №: 01887-1/ 16.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Корпорейшън, САЩ
 • Формулация: суспензия за третиране на семена ФС
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: нематоцид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Галови нематоди: южна галова нематода; Цистообразуващи нематоди: цвеклоав цистообразуваща нематода; Свободно живеещи коренови нематоди - 20,8 мл. продукт ( 5 грама активно вещество, съответстващо на 3,55 CFU 10/11/ сеитбена единица)
  Посевна норма - 0,2-0,24 сеитбени единици/ дка

 • Карантинен срок (дни): -
 

заповед Вотиво 09.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com