Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

РЕВИСТАР ЕК

мефентрифлуконазол

100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕВИСТАР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2248/ 08.10.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 20.03.2030 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В.; Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна и пролетна), Тритикале - Ранен листен пригор, Кафява ръжда, Жълта ръжда - 50-100 мл/дка
  Ечемик (зимен, пролетен) - Листна ръжда, Листен пригор, Рамулария/ листни петна - 75-100 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ръж - Кафява ръжда - 50-100 мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда - 50-100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни за всички посочени култури
 

заповед Ревистар 08.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com