Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ХЪРЛЪР 200 ЕК

флуроксипир

200 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЪРЛЪР 200 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2177/ 25.09.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Баркли Кемикалс Манифакчъринг, Ирландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна и пролетна), Ечемик (зимен и пролетен), Тритикале, Ръж, Овес (зимен и пролетен) - Едногодишни широколистни плевели - 75-100 мл/дка
  Цаверица (за зърно и фураж) - Едногодишни широколистни плевели - 100 мл/дка
  Цитрусови култури, Маслини - Едногодишни широколистни плевели - 150 мл/дка
  Тревни площи - Едногодишни широколистни плевели - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за тревни площи (период на безопасност на влизане на добитъка в третираните площи); 15 дни за цитрусови култури; за останалите култури карантинен срок не се изисква
 

заповед Хърлър 200 25.09.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com